Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Rågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2010

7. Triticale. Yield per hectare, crop area and total production in 2010

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

700

..

..

Uppsala

13

..

..

650

..

..

Södermanlands

33

4 240

4,0

2 260

9 600

4,0

Östergötlands

78

3 920

5,3

5 610

22 000

5,3

Jönköpings

18

..

..

730

..

..

Kronobergs

26

4 040

5,9

600

2 400

6,2

Kalmar

68

3 820

4,5

3 260

12 400

4,6

Gotlands

51

3 630

4,3

2 590

9 400

4,3

Blekinge

22

5 140

4,6

950

4 900

4,6

Skåne

72

5 040

4,1

4 560

23 000

4,1

Hallands

80

5 690

2,5

4 140

23 500

2,7

Västra Götalands

122

4 570

2,5

7 750

35 400

2,5

Värmlands

19

..

..

930

..

..

Örebro

17

..

..

700

..

..

Västmanlands

5

..

..

150

..

..

Dalarnas

7

..

..

250

..

..

Gävleborgs

3

..

..

40

..

..

Västernorrlands

2

..

..

30

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

10

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

97

5 880

2,0

5 200

30 600

2,0

Götalands mellanbygder

137

4 340

2,9

7 560

32 800

3,0

Götalands norra slättbygder

156

4 430

2,6

10 200

45 100

2,6

Svealands slättbygder

97

3 690

3,3

4 910

18 100

3,4

Götalands skogsbygder

136

3 910

4,2

6 110

23 900

4,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

26

3 790

7,1

1 870

7 100

7,1

Nedre Norrland

3

..

..

40

..

..

Övre Norrland

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

653

4 420

1,4

35 910

158 700

1,4

2009

861

4 750

1,2

53 190

252 700

1,3

2008

942

5 600

0,9

48 900

274 100

0,9

2007

963

5 160

0,9

53 550

276 100

0,9

2006

1 002

4 670

0,9

54 800

255 900

1,0

2005

951

5 420

0,8

50 120

271 500

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

5 120

.

52 110

266 100

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.