Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2010

8. Mixed grain. Yield per hectare, crop area and total production in 2010

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent 1)

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

17

..

..

630

..

..

Uppsala

18

..

..

1 670

..

..

Södermanlands

24

2 000

12,4

1 300

2 600

17,0

Östergötlands

39

2 300

8,2

2 710

6 200

11,1

Jönköpings

22

3 340

3,7

1 160

3 900

22,1

Kronobergs

10

..

..

370

..

..

Kalmar

21

1 920

13,3

1 150

2 200

24,7

Gotlands

11

..

..

410

..

..

Blekinge

5

..

..

120

..

..

Skåne

19

..

..

1 270

..

..

Hallands

9

..

..

560

..

..

Västra Götalands

95

3 670

3,2

8 180

30 100

7,7

Värmlands

14

..

..

800

..

..

Örebro

18

..

..

970

..

..

Västmanlands

9

..

..

510

..

..

Dalarnas

4

..

..

230

..

..

Gävleborgs

10

..

..

410

..

..

Västernorrlands

3

..

..

50

..

..

Jämtlands

1

..

..

50

..

..

Västerbottens

6

..

..

200

..

..

Norrbottens

2

..

..

60

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

12

..

..

690

..

..

Götalands mellanbygder

25

3 210

6,7

1 440

4 600

23,5

Götalands norra slättbygder

94

3 510

3,8

6 660

23 400

7,4

Svealands slättbygder

92

2 780

5,8

5 300

14 800

8,2

Götalands skogsbygder

91

2 750

5,2

6 080

16 700

13,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

24

2 410

12,7

1 940

4 700

16,5

Nedre Norrland

11

..

..

370

..

..

Övre Norrland

8

..

..

270

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

357

2 990

2,6

22 980

68 600

5,0

2009

261

3 480

2,2

19 450

67 800

6,1

2008

291

3 080

2,6

18 890

58 300

5,2

2007

289

3 180

2,5

18 700

59 400

5,7

2006

351

2 720

2,7

20 100

54 700

5,8

2005

385

3 450

2,0

23 420

80 800

4,3

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

3 180

.

20 110

64 200

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.