Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Höstvete. Skörd 2010. Ekologisk odling

1a. Winter wheat. Harvest in 2010. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

28

2 630

2,9

750

5,9

2 000

2,9

65

Uppsala

68

3 240

1,7

1 650

6,4

5 300

1,8

63

Södermanlands

47

1 980

3,8

1 110

4,8

2 200

3,9

44

Östergötlands

63

3 200

1,5

2 740

5,7

8 800

1,6

57

Jönköpings

10

..

..

150

10,3

..

..

..

Kronobergs

4

..

..

90

13,2

..

..

..

Kalmar

16

..

..

300

2,6

..

..

..

Gotlands

23

2 490

2,4

320

5,2

800

2,6

55

Blekinge

8

..

..

80

2,8

..

..

..

Skåne

21

3 420

3,5

520

0,5

1 800

3,5

52

Hallands

20

3 710

3,4

390

4,0

1 500

3,4

57

Västra Götalands

72

2 950

3,7

3 950

6,4

11 700

3,7

50

Värmlands

16

..

..

360

11,7

..

..

..

Örebro

8

..

..

140

1,3

..

..

..

Västmanlands

40

3 130

2,8

1 080

9,8

3 400

2,9

66

Dalarnas

8

..

..

140

10,0

..

..

..

Gävleborgs

5

..

..

70

14,2

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

0

18,5

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

19

..

..

540

0,6

..

..

57

Götalands mellanbygder

46

2 740

1,8

730

1,9

2 000

1,8

50

Götalands norra slättbygder

111

3 090

2,4

5 510

5,5

17 000

2,4

53

Svealands slättbygder

203

2 800

1,4

5 020

5,9

14 000

1,5

59

Götalands skogsbygder

53

2 770

4,4

1 430

9,6

4 000

4,9

54

Mellersta Sveriges skogsb

24

2 490

3,2

590

8,9

1 500

3,2

57

Nedre Norrland

1

..

..

20

6,8

..

..

..

Övre Norrland

1

..

..

0

12,3

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

458

2 940

1,3

13 830

4,2

40 600

1,3

51

2009

474

3 130

0,9

14 440

4,4

45 100

0,9

49

2008

476

3 700

1,3

12 770

4,1

47 200

1,3

56

2007

466

3 360

1,0

12 820

4,0

43 100

1,0

51

2006

460

3 220

1,5

12 520

3,9

40 400

1,5

56

2005

385

3 440

1,4

12 480

4,2

42 900

1,6

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

3 370

.

13 010

.

43 700

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1101. Areal skördad som grönfoder ingår ej.