Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Vårkorn. Skörd 2010. Konventionell odling

5b. Spring barley. Harvest in 2010. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

74

3 210

3,2

7 890

Uppsala

189

3 900

1,8

27 930

Södermanlands

116

3 100

4,1

10 500

Östergötlands

167

4 120

3,0

13 130

Jönköpings

53

3 430

5,0

4 410

Kronobergs

31

3 470

3,0

1 660

Kalmar

128

2 970

3,9

8 050

Gotlands

124

3 160

2,7

13 590

Blekinge

49

4 260

3,4

3 130

Skåne

461

5 460

1,1

64 990

Hallands

138

4 620

2,3

18 320

Västra Götalands

221

4 470

2,0

32 880

Värmlands

71

3 030

3,1

9 930

Örebro

109

3 540

3,0

12 510

Västmanlands

127

3 520

2,8

16 620

Dalarnas

58

2 510

5,3

7 920

Gävleborgs

45

2 340

6,4

7 820

Västernorrlands

27

2 510

5,9

2 550

Jämtlands

24

2 390

4,9

1 140

Västerbottens

58

2 410

3,9

7 460

Norrbottens

39

2 480

3,4

3 530

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

432

5 580

1,0

58 030

Götalands mellanbygder

358

3 960

1,8

39 070

Götalands norra slättbygder

316

4 590

1,7

35 130

Svealands slättbygder

642

3 550

1,2

79 830

Götalands skogsbygder

252

3 630

2,4

25 700

Mellersta Sveriges skogsb

116

2 640

3,6

15 610

Nedre Norrland

92

2 470

4,8

11 560

Övre Norrland

101

2 460

3,0

11 110

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2010

2 309

4 020

0,7

276 000

2009

2 476

4 690

0,6

328 050

2008

2 692

4 220

0,6

372 400

2007

2 394

4 540

0,6

298 240

2006

2 458

3 680

0,7

287 020

2005

2 733

4 380

0,9

344 780

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

4 300

.

326 100


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.