Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Havre. Skörd 2010. Ekologisk odling

6a. Oats. Harvest in 2010. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

31

1 700

6,1

770

20,3

1 300

7,8

55

Uppsala

69

1 980

2,7

1 470

19,4

2 900

3,2

59

Södermanlands

53

1 310

4,7

1 360

15,2

1 800

5,3

50

Östergötlands

67

1 790

3,9

1 040

17,4

1 900

8,3

62

Jönköpings

29

2 180

7,7

610

11,5

1 300

16,9

68

Kronobergs

11

..

..

190

5,5

..

..

..

Kalmar

15

..

..

310

9,7

..

..

..

Gotlands

17

..

..

170

13,2

..

..

..

Blekinge

3

..

..

10

1,6

..

..

..

Skåne

35

3 610

1,4

380

5,2

1 400

9,2

78

Hallands

28

2 820

6,3

280

4,2

800

11,4

63

Västra Götalands

119

2 460

3,5

9 410

15,7

23 200

5,8

55

Värmlands

66

1 840

5,8

2 770

27,7

5 100

7,1

58

Örebro

41

2 130

4,5

1 020

8,0

2 200

4,9

64

Västmanlands

87

1 820

1,7

2 140

16,7

3 900

2,8

58

Dalarnas

25

1 520

6,6

540

16,5

800

8,3

48

Gävleborgs

33

1 740

8,5

920

28,0

1 600

8,5

79

Västernorrlands

9

..

..

150

35,2

..

..

..

Jämtlands

2

..

..

70

66,6

..

..

.

Västerbottens

6

..

..

90

9,5

..

..

..

Norrbottens

2

..

..

10

2,8

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

27

3 220

3,4

270

3,2

900

3,5

66

Götalands mellanbygder

42

2 820

3,0

460

10,0

1 300

9,8

79

Götalands norra slättbygder

134

2 440

3,8

7 900

16,3

19 300

4,9

53

Svealands slättbygder

306

1 810

1,4

8 300

16,8

15 000

2,0

58

Götalands skogsbygder

104

2 290

5,1

3 310

11,3

7 600

13,0

64

Mellersta Sveriges skogsb

91

1 860

6,5

2 520

18,9

4 700

8,4

59

Nedre Norrland

36

1 690

10,9

930

30,2

1 600

11,7

78

Övre Norrland

8

..

..

110

7,5

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

748

2 130

1,8

23 640

14,9

50 400

2,7

57

2009

836

2 450

1,8

29 990

16,1

73 600

2,2

57

2008

845

2 350

2,0

30 580

13,7

71 900

2,3

60

2007

801

2 690

1,5

27 140

13,3

73 100

1,7

58

2006

762

1 830

2,4

28 670

14,6

52 600

2,6

54

2005

661

2 120

2,2

30 460

15,8

64 700

2,7

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

2 290

.

29 370

.

67 200

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1101. Areal skördad som grönfoder ingår ej.