Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Havre. Skörd 2010. Konventionell odling

6b. Oats. Harvest in 2010. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

61

3 110

5,5

2 990

Uppsala

76

3 380

6,5

5 970

Södermanlands

102

2 600

5,6

7 470

Östergötlands

78

2 890

8,5

4 980

Jönköpings

49

3 230

6,5

4 470

Kronobergs

42

3 620

4,3

3 290

Kalmar

56

2 560

6,9

2 850

Gotlands

30

2 770

7,8

1 110

Blekinge

16

..

..

620

Skåne

122

4 650

2,6

6 860

Hallands

93

4 450

2,6

6 350

Västra Götalands

346

4 490

1,9

50 810

Värmlands

65

3 170

5,2

6 680

Örebro

129

3 350

4,2

11 740

Västmanlands

97

3 130

4,1

10 780

Dalarnas

33

3 140

8,1

2 680

Gävleborgs

29

2 200

12,0

2 380

Västernorrlands

7

..

..

300

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

20

1 570

12,3

750

Norrbottens

16

..

..

400

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

153

4 870

1,8

8 280

Götalands mellanbygder

81

3 560

5,1

4 050

Götalands norra slättbygder

328

4 640

2,0

40 790

Svealands slättbygder

487

3 120

2,3

40 670

Götalands skogsbygder

248

3 580

2,8

25 970

Mellersta Sveriges skogsb

100

3 140

5,6

10 400

Nedre Norrland

34

2 180

10,4

2 220

Övre Norrland

36

1 750

9,6

1 160

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2010

1 467

3 750

1,3

133 520

2009

1 595

4 300

1,0

157 470

2008

1 866

3 890

0,9

190 870

2007

1 818

4 600

0,8

176 480

2006

1 891

3 370

1,2

169 040

2005

1 954

4 220

1,4

159 920

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

4 080

.

170 760


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.