Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Rågvete. Skörd 2010. Ekologisk odling

7a. Triticale. Harvest in 2010. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

90

13,2

..

..

..

Uppsala

10

..

..

120

19,1

..

..

..

Södermanlands

10

..

..

200

8,8

..

..

..

Östergötlands

27

2 650

7,8

640

11,5

1 700

7,8

66

Jönköpings

8

..

..

90

13,0

..

..

..

Kronobergs

3

..

..

20

3,9

..

..

..

Kalmar

17

..

..

190

5,7

..

..

..

Gotlands

11

..

..

90

3,3

..

..

..

Blekinge

3

..

..

40

3,7

..

..

..

Skåne

23

3 340

2,2

430

9,5

1 500

2,3

63

Hallands

5

..

..

80

1,9

..

..

..

Västra Götalands

20

2 660

8,0

890

11,4

2 400

8,0

56

Värmlands

1

..

..

20

2,5

..

..

..

Örebro

3

..

..

130

18,5

..

..

..

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

1

..

..

0

10,7

..

..

..

Västernorrlands

1

..

..

10

24,5

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

12

..

..

340

6,6

..

..

..

Götalands mellanbygder

37

2 390

2,8

360

4,8

900

2,8

54

Götalands norra slättbygder

33

2 740

5,5

1 220

11,9

3 300

5,5

59

Svealands slättbygder

30

2 770

4,9

560

11,5

1 600

5,2

73

Götalands skogsbygder

31

2 440

9,9

490

8,1

1 200

10,0

60

Mellersta Sveriges skogsb

6

..

..

70

4,0

..

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

10

17,9

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

150

2 690

2,7

3 050

8,5

8 200

2,7

59

2009

244

2 740

1,9

4 940

9,3

13 600

2,5

55

2008

224

3 790

1,2

3 950

8,1

15 000

1,8

66

2007

221

3 520

1,2

4 310

8,1

15 200

1,4

66

2006

208

2 980

2,2

4 240

7,7

12 600

2,9

62

2005

194

3 750

1,8

4 120

8,2

15 400

2,2

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

3 360

.

4 310

.

14 400

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1101. Areal skördad som grönfoder ingår ej.