Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Rågvete. Skörd 2010. Konventionell odling

7b. Triticale. Harvest in 2010. Non-organic farming

 

Område

Antal undersök-ta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

12

..

..

650

Uppsala

11

..

..

490

Södermanlands

31

4 230

4,1

2 030

Östergötlands

69

3 980

5,7

4 960

Jönköpings

13

..

..

650

Kronobergs

24

4 190

5,2

580

Kalmar

63

3 860

4,6

3 100

Gotlands

49

3 680

4,3

2 490

Blekinge

22

5 140

4,6

910

Skåne

63

5 340

3,4

4 090

Hallands

78

5 750

2,4

4 090

Västra Götalands

105

4 770

2,4

6 870

Värmlands

17

..

..

900

Örebro

14

..

..

570

Västmanlands

5

..

..

150

Dalarnas

7

..

..

250

Gävleborgs

3

..

..

30

Västernorrlands

2

..

..

20

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

10

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

91

5 970

1,9

4 860

Götalands mellanbygder

128

4 460

2,8

7 180

Götalands norra slättbygder

135

4 620

2,6

8 970

Svealands slättbygder

85

3 810

3,1

4 340

Götalands skogsbygder

122

4 040

4,2

5 650

Mellersta Sveriges skogsb

24

3 820

7,2

1 800

Nedre Norrland

3

..

..

30

Övre Norrland

1

..

..

10

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2010

589

4 560

1,4

32 850

2009

768

5 000

1,1

48 250

2008

855

5 740

0,9

44 810

2007

874

5 300

0,8

49 170

2006

911

4 810

0,9

50 400

2005

918

5 610

0,9

45 850

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

5 290

.

47 700


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.