Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Blandsäd. Skörd 2010. Ekologisk odling

8a. Mixed grain. Harvest in 2010. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

17

..

..

340

54,5

..

..

..

Uppsala

35

2 550

1,4

930

55,8

2 400

5,3

89

Södermanlands

20

1 240

7,0

350

26,7

400

18,2

42

Östergötlands

37

1 970

6,1

830

30,6

1 600

13,9

82

Jönköpings

21

2 340

8,8

430

37,2

1 000

21,2

69

Kronobergs

7

..

..

80

22,7

..

..

..

Kalmar

12

..

..

140

12,1

..

..

..

Gotlands

17

..

..

230

56,5

..

..

..

Blekinge

7

..

..

60

52,9

..

..

..

Skåne

22

3 140

1,1

610

48,2

1 900

7,2

67

Hallands

4

..

..

240

43,1

..

..

..

Västra Götalands

61

2 650

3,8

4 280

52,4

11 400

8,5

62

Värmlands

18

..

..

580

72,4

..

..

..

Örebro

21

2 390

3,3

380

38,8

900

8,0

53

Västmanlands

12

..

..

430

84,6

..

..

..

Dalarnas

7

..

..

120

49,8

..

..

..

Gävleborgs

10

..

..

110

26,2

..

..

..

Västernorrlands

4

..

..

80

100,0

..

..

..

Jämtlands

1

..

..

20

40,0

..

..

..

Västerbottens

2

..

..

30

13,4

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

340

49,2

..

..

..

Götalands mellanbygder

38

2 790

3,1

560

38,9

1 600

12,0

69

Götalands norra slättbygder

59

2 560

3,7

3 370

50,6

8 600

8,1

63

Svealands slättbygder

105

2 050

2,0

2 570

48,5

5 300

4,2

61

Götalands skogsbygder

74

2 620

4,7

2 220

36,5

5 800

12,1

96

Mellersta Sveriges skogsb

36

1 640

3,4

990

51,2

1 600

14,1

51

Nedre Norrland

13

..

..

180

50,6

..

..

..

Övre Norrland

2

..

..

30

10,1

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

335

2 350

2,0

10 200

44,4

24 000

4,4

70

2009

305

2 740

2,0

8 370

43,0

22 900

5,5

69

2008

281

2 480

1,9

6 860

36,3

17 000

6,5

72

2007

312

2 700

2,0

8 540

45,7

23 100

4,9

79

2006

318

1 850

2,4

7 210

35,9

13 300

7,4

61

2005

233

2 630

2,2

7 510

32,1

19 700

7,2

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

2 480

.

7 700

.

19 200

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1101. Areal skördad som grönfoder ingår ej.