Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Blandsäd. Skörd 2010. Konventionell odling

8b. Mixed grain. Harvest in 2010. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

13

..

..

230

Uppsala

11

..

..

960

Södermanlands

19

..

..

880

Östergötlands

29

2 420

10,3

1 790

Jönköpings

16

..

..

710

Kronobergs

8

..

..

280

Kalmar

14

..

..

960

Gotlands

6

..

..

160

Blekinge

2

..

..

60

Skåne

8

..

..

470

Hallands

9

..

..

250

Västra Götalands

64

4 280

3,0

4 760

Värmlands

6

..

..

160

Örebro

13

..

..

520

Västmanlands

5

..

..

120

Dalarnas

1

..

..

40

Gävleborgs

3

..

..

110

Västernorrlands

1

..

..

40

Jämtlands

1

..

..

50

Västerbottens

5

..

..

170

Norrbottens

2

..

..

60

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9

..

..

300

Götalands mellanbygder

10

..

..

630

Götalands norra slättbygder

67

4 060

4,2

3 620

Svealands slättbygder

61

3 350

6,0

2 610

Götalands skogsbygder

62

2 720

7,5

4 100

Mellersta Sveriges skogsb

15

..

..

840

Nedre Norrland

5

..

..

200

Övre Norrland

7

..

..

240

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2010

236

3 380

3,1

12 970

2009

153

3 950

2,7

11 130

2008

183

3 420

3,2

11 650

2007

190

3 420

3,2

11 060

2006

238

3 050

3,0

13 530

2005

333

4 010

2,7

15 130

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

3 570

.

12 500


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.