Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Ärter. Skörd 2010. Ekologisk odling

10a. Peas. Harvest in 2010. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9

..

..

110

9,2

..

..

..

Uppsala

22

1 590

3,1

280

7,7

400

3,1

67

Södermanlands

11

..

..

160

8,9

..

..

..

Östergötlands

15

..

..

200

5,5

..

..

..

Jönköpings

2

..

..

40

47,8

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

8

..

..

60

7,2

..

..

..

Gotlands

8

..

..

100

6,5

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

6

..

..

80

5,6

..

..

..

Hallands

5

..

..

50

11,0

..

..

..

Västra Götalands

29

2 030

5,2

840

22,5

1 700

5,9

69

Värmlands

11

..

..

240

52,4

..

..

..

Örebro

7

..

..

130

7,9

..

..

..

Västmanlands

26

1 020

3,3

250

15,9

300

3,3

55

Dalarnas

9

..

..

140

62,0

..

..

..

Gävleborgs

3

..

..

40

32,1

..

..

..

Västernorrlands

1

..

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

80

7,4

..

..

..

Götalands mellanbygder

17

..

..

200

6,6

..

..

..

Götalands norra slättbygder

36

2 090

3,0

810

12,3

1 700

4,1

80

Svealands slättbygder

82

1 500

2,0

1 060

10,6

1 600

2,0

67

Götalands skogsbygder

9

..

..

270

30,0

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

17

..

..

310

35,0

..

..

..

Nedre Norrland

3

..

..

10

21,3

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

172

1 810

1,9

2 740

12,1

5 000

2,1

74

2009

164

1 960

2,5

2 620

16,1

5 100

2,5

62

2008

175

1 920

2,7

2 520

23,5

4 800

2,7

65

2007

207

1 690

8,7

3 020

22,6

5 100

10,8

54

2006

273

2 100

3,6

4 020

20,8

8 400

3,8

76

2005

297

2 120

4,5

5 400

22,4

11 400

4,5

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

1 960

.

3 520

.

7 000

.

.


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1101. Areal skördad som grönfoder ingår ej.