Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Höstvete. Skörd 2010. Konventionell odling

1b. Winter wheat. Harvest in 2010. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

85

4 040

2

12 020

Uppsala

169

5 130

1,7

24 050

Södermanlands

155

4 540

1,8

22 250

Östergötlands

250

5 590

1,3

45 420

Jönköpings

18

..

..

1 350

Kronobergs

15

..

..

590

Kalmar

112

4 950

2,8

11 040

Gotlands

86

4 570

2,2

5 810

Blekinge

45

5 880

3,6

2 820

Skåne

477

6 610

0,7

99 510

Hallands

96

6 500

1,4

9 420

Västra Götalands

319

5 910

1,1

57 570

Värmlands

33

4 980

7,5

2 710

Örebro

108

4 760

2,0

10 680

Västmanlands

92

4 710

1,9

9 880

Dalarnas

23

3 910

8,8

1 220

Gävleborgs

13

..

..

440

Västernorrlands

2

..

..

20

Jämtlands

1

..

..

20

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

444

6 810

0,6

84 570

Götalands mellanbygder

296

5 490

1,3

37 260

Götalands norra slättbygder

510

5 830

0,9

95 170

Svealands slättbygder

627

4 740

1,0

80 110

Götalands skogsbygder

152

5 130

2,7

13 470

Mellersta Sveriges skogsb

61

4 390

3,0

6 030

Nedre Norrland

9

..

..

260

Övre Norrland

-

-

-

10

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2010

2 099

5 760

0,5

316 820

2009

2 106

6 440

0,5

311 860

2008

2 107

6 550

0,5

298 630

2007

2 098

6 580

0,4

310 240

2006

2 132

5 740

0,6

304 890

2005

2 191

6 720

0,6

282 500

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

6 410

.

301 620


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.