Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Ärter. Skörd 2010. Konventionell odling

10b. Peas. Harvest in 2010. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

32

2 320

3,3

1 100

Uppsala

84

2 360

3,4

3 360

Södermanlands

40

2 230

2,9

1 630

Östergötlands

82

2 320

4,0

3 480

Jönköpings

2

..

..

40

Kronobergs

3

..

..

20

Kalmar

30

2 420

3,3

830

Gotlands

43

2 650

3,1

1 370

Blekinge

6

..

..

80

Skåne

28

2 680

11,5

1 420

Hallands

14

..

..

380

Västra Götalands

75

2 950

4,0

2 870

Värmlands

8

..

..

220

Örebro

45

2 250

4,3

1 490

Västmanlands

38

1 870

5,0

1 350

Dalarnas

4

..

..

90

Gävleborgs

3

..

..

80

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

28

2 920

14,3

1 030

Götalands mellanbygder

83

2 590

2,2

2 840

Götalands norra slättbygder

145

2 610

3,0

5 730

Svealands slättbygder

242

2 240

1,9

8 980

Götalands skogsbygder

25

2 880

9,9

630

Mellersta Sveriges skogsb

12

..

..

560

Nedre Norrland

2

..

..

40

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2010

537

2 460

1,7

19 820

2009

428

3 160

1,5

13 680

2008

283

2 950

2,1

8 270

2007

325

3 110

1,7

10 250

2006

477

2 760

1,4

15 440

2005

738

2 840

1,4

18 710

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

2 960

.

13 270


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.