Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11a. Åkerbönor. Skörd 2010. Ekologisk odling

11a. Field beans. Harvest in 2010. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

100

35,8

..

..

..

Uppsala

23

1 470

5,2

340

62,0

500

5,2

85

Södermanlands

20

1 000

15,3

330

42,9

300

18,2

53

Östergötlands

62

2 020

2,9

1 490

48,6

3 000

3,0

92

Jönköpings

1

..

..

10

9,8

..

..

..

Kronobergs

1

..

..

0

39,1

..

..

..

Kalmar

4

..

..

30

37,2

..

..

..

Gotlands

2

..

..

20

19,5

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

13

..

..

330

32,6

..

..

..

Hallands

10

..

..

110

28,4

..

..

..

Västra Götalands

71

2 250

7,2

3 180

55,4

7 100

7,2

66

Värmlands

8

..

..

190

72,0

..

..

..

Örebro

7

..

..

30

22,7

..

..

..

Västmanlands

13

..

..

190

34,3

..

..

..

Dalarnas

-

-

-

30

93,2

..

..

-

Gävleborgs

3

..

..

10

100,0

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11

..

..

220

22,3

..

..

..

Götalands mellanbygder

13

..

..

210

60,3

..

..

..

Götalands norra slättbygder

108

2 170

6,1

3 950

51,3

8 500

6,1

73

Svealands slättbygder

73

1 340

5,8

1 150

45,9

1 500

6,5

67

Götalands skogsbygder

25

2 300

13,0

680

57,1

1 600

13,1

87

Mellersta Sveriges skogsb

12

..

..

170

46,6

..

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

10

100,0

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

243

2 060

4,4

6 380

48,9

13 100

4,4

76

2009

182

3 140

2,0

4 650

58,4

14 600

2,1

86

2008

155

2 210

2,9

4 330

68,9

9 600

3,0

86

2007

130

1 990

2,9

3 680

68,7

7 300

2,9

70

2006

141

1 790

4,2

4 100

67,0

7 300

4,3

72

2005

121

1 960

5,1

4 140

64,4

8 100

5,3

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

2 220

.

4 180

.

9 400

.

.


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1101. Areal skördad som grönfoder ingår ej.