Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11b. Åkerbönor. Skörd 2010. Konventionell odling

11b. Field beans. Harvest in 2010. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

170

Uppsala

4

..

..

200

Södermanlands

12

..

..

410

Östergötlands

27

2 200

9,2

1 640

Jönköpings

3

..

..

100

Kronobergs

1

..

..

0

Kalmar

3

..

..

30

Gotlands

1

..

..

70

Blekinge

1

..

..

0

Skåne

15

..

..

690

Hallands

6

..

..

280

Västra Götalands

49

3 380

2,2

2 540

Värmlands

1

..

..

70

Örebro

8

..

..

100

Västmanlands

9

..

..

350

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

18

..

..

760

Götalands mellanbygder

5

..

..

130

Götalands norra slättbygder

68

2 950

2,9

3 720

Svealands slättbygder

38

1 990

2,9

1 310

Götalands skogsbygder

14

..

..

540

Mellersta Sveriges skogsb

1

..

..

190

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2010

144

2 690

2,4

6 650

2009

70

3 670

2,6

3 310

2008

46

2 580

3,5

1 930

2007

39

2 840

4,4

1 670

2006

50

2 500

3,2

2 120

2005

124

2 910

6,7

2 280

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

2 900

.

2 260


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.