Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12a. Höstraps. Skörd 2010. Ekologisk odling

12a. Winter rape. Harvest in 2010. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

30

2,7

..

..

..

Uppsala

2

..

..

40

4,4

..

..

..

Södermanlands

4

..

..

70

3,8

..

..

..

Östergötlands

16

..

..

320

5,0

..

..

..

Jönköpings

3

..

..

30

14,5

..

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

4,9

..

..

..

Kalmar

7

..

..

90

2,5

..

..

..

Gotlands

2

..

..

70

1,9

..

..

..

Blekinge

1

..

..

10

1,4

..

..

..

Skåne

21

1 870

1,8

280

0,7

500

1,8

55

Hallands

3

..

..

70

2,7

..

..

..

Västra Götalands

24

1 250

6,2

650

7,5

800

6,2

43

Värmlands

3

..

..

60

61,7

..

..

..

Örebro

5

..

..

40

5,7

..

..

..

Västmanlands

3

..

..

60

23,1

..

..

..

Dalarnas

2

..

..

40

100,0

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

..

..

170

0,5

..

..

..

Götalands mellanbygder

21

1 850

2,9

320

1,8

600

2,9

59

Götalands norra slättbygder

36

1 270

5,2

860

6,0

1 100

5,2

49

Svealands slättbygder

18

..

..

300

6,2

..

..

..

Götalands skogsbygder

9

..

..

140

5,8

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

4

..

..

90

24,9

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

98

1 530

2,4

1 870

2,6

2 900

2,4

49

2009

69

1 430

2,5

1 370

2,0

2 000

2,5

40

2008

114

1 560

3,4

2 020

3,3

3 100

3,4

46

2007

107

1 710

2,9

2 000

4,0

3 400

2,9

55

2006

126

1 840

2,4

2 440

5,1

4 500

2,5

56

2005

68

1 770

2,9

1 630

4,7

2 900

3,0

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

1 660

.

1 890

.

3 200

.

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 24.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1101. Areal skördad som grönfoder ingår ej.