Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12b. Höstraps. Skörd 2010. Konventionell odling

12b. Winter rape. Harvest in 2010. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

27

2 330

5,6

930

Uppsala

24

2 700

3,5

860

Södermanlands

52

2 510

1,4

1 820

Östergötlands

115

2 220

2,4

6 080

Jönköpings

6

..

..

180

Kronobergs

7

..

..

130

Kalmar

73

3 080

2,0

3 590

Gotlands

76

2 800

2,1

3 610

Blekinge

23

3 190

2,5

720

Skåne

416

3 410

0,7

40 600

Hallands

69

3 120

2,3

2 400

Västra Götalands

147

2 890

1,8

8 050

Värmlands

2

..

..

40

Örebro

14

..

..

670

Västmanlands

8

..

..

200

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

2

..

..

30

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

379

3 450

0,8

32 560

Götalands mellanbygder

240

3 120

1,2

16 990

Götalands norra slättbygder

244

2 620

1,6

13 380

Svealands slättbygder

127

2 450

1,8

4 500

Götalands skogsbygder

64

2 880

3,1

2 230

Mellersta Sveriges skogsb

7

..

..

270

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2010

1 061

3 120

0,6

69 930

2009

990

3 590

0,7

66 450

2008

1 093

3 380

0,7

59 820

2007

966

3 090

0,7

48 330

2006

878

3 250

0,6

45 190

2005

780

3 270

0,8

33 300

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

3 320

.

50 620


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.