Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13b. Vårraps. Skörd 2010. Konventionell odling

13b. Spring rape. Harvest in 2010. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

53

1 650

3,1

2 750

Uppsala

134

1 790

1,6

8 030

Södermanlands

80

1 440

2,5

3 530

Östergötlands

77

1 310

4,3

3 980

Jönköpings

7

..

..

110

Kronobergs

4

..

..

40

Kalmar

9

..

..

230

Gotlands

30

1 280

7,2

1 070

Blekinge

6

..

..

90

Skåne

25

1 290

4,4

1 000

Hallands

20

1 510

4,2

720

Västra Götalands

95

1 630

2,8

5 490

Värmlands

22

1 590

2,6

740

Örebro

69

1 410

2,5

3 580

Västmanlands

80

1 300

2,6

3 790

Dalarnas

7

..

..

240

Gävleborgs

4

..

..

80

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

28

1 320

3,4

970

Götalands mellanbygder

42

1 330

6,2

1 460

Götalands norra slättbygder

147

1 490

2,7

7 870

Svealands slättbygder

425

1 570

1,1

21 860

Götalands skogsbygder

48

1 540

2,9

1 970

Mellersta Sveriges skogsb

31

1 370

2,8

1 330

Nedre Norrland

1

..

..

0

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2010

722

1 520

1,0

35 460

2009

643

1 890

1,0

28 970

2008

610

2 000

1,0

24 080

2007

723

1 920

0,8

32 640

2006

752

1 720

0,9

34 540

2005

909

1 890

1,0

37 770

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

1 880

.

31 600


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.