Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14b. Höstrybs. Skörd 2010. Konventionell odling

14b. Winter turnip rape. Harvest in 2010. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

30

Uppsala

6

..

..

100

Södermanlands

-

-

-

60

Östergötlands

-

-

-

20

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

10

Gotlands

-

-

-

10

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

-

-

-

20

Hallands

-

-

-

10

Västra Götalands

-

-

-

-

Värmlands

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

-

-

10

Götalands mellanbygder

-

-

-

30

Götalands norra slättbygder

-

-

-

20

Svealands slättbygder

9

..

..

190

Götalands skogsbygder

-

-

-

-

Mellersta Sveriges skogsb

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2010

9

..

..

260

2009

7

..

..

200

2008

26

1 930

6,3

600

2007

28

1 850

7,3

840

2006

24

1 820

4,0

830

2005

52

1 940

3,9

1 130

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

1 510

.

720


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.