Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Vårvete. Skörd 2010. Ekologisk odling

2a. Spring wheat. Harvest in 2010. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

14

..

..

350

20,8

..

..

..

Uppsala

58

2 790

1,2

1 310

12,0

3 700

1,5

66

Södermanlands

32

2 260

2,0

770

17,6

1 700

2,1

56

Östergötlands

54

2 630

1,8

1 400

31,4

3 700

3,4

57

Jönköpings

1

..

..

10

5,3

..

..

..

Kronobergs

3

..

..

30

5,6

..

..

..

Kalmar

8

..

..

140

12,8

..

..

..

Gotlands

15

..

..

280

9,2

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

21

3 160

1,3

560

6,0

1 800

1,8

62

Hallands

17

..

..

260

8,1

..

..

..

Västra Götalands

63

2 580

3,1

3 420

41,9

8 800

3,7

57

Värmlands

13

..

..

350

34,6

..

..

..

Örebro

22

2 180

2,3

440

6,1

1 000

2,3

49

Västmanlands

62

2 200

1,4

1 570

18,3

3 400

1,4

58

Dalarnas

21

1 890

4,7

470

48,9

900

4,7

51

Gävleborgs

9

..

..

100

14,7

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

1

..

..

10

25,9

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

21

3 150

1,6

460

4,8

1 400

1,6

62

Götalands mellanbygder

30

2 530

2,1

620

9,4

1 600

2,4

57

Götalands norra slättbygder

89

2 620

2,5

3 970

39,1

10 400

3,0

56

Svealands slättbygder

189

2 430

0,9

4 420

13,7

10 700

0,9

59

Götalands skogsbygder

33

2 690

5,2

940

23,6

2 500

5,3

65

Mellersta Sveriges skogsb

45

1 910

2,5

1 010

32,4

1 900

4,9

53

Nedre Norrland

7

..

..

70

13,1

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

414

2 490

1,1

11 450

17,3

28 500

1,3

57

2009

377

2 880

0,8

9 100

19,1

26 200

0,9

57

2008

388

2 620

1,3

9 620

19,6

25 200

1,4

58

2007

333

2 940

0,9

7 550

20,1

22 200

1,0

60

2006

314

2 420

1,3

7 130

16,7

17 200

1,5

56

2005

342

2 720

1,5

10 350

17,5

28 100

1,5

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

2 720

.

8 750

.

23 800

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1101. Areal skördad som grönfoder ingår ej.