Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15b. Vårrybs. Skörd 2010. Konventionell odling

15b. Spring turnip rape. Harvest in 2010. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

90

Uppsala

3

..

..

180

Södermanlands

2

..

..

80

Östergötlands

3

..

..

100

Jönköpings

-

-

-

10

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

1

..

..

20

Gotlands

2

..

..

60

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

1

..

..

20

Hallands

-

-

-

20

Västra Götalands

13

..

..

320

Värmlands

7

..

..

190

Örebro

2

..

..

30

Västmanlands

2

..

..

80

Dalarnas

21

1 110

6,7

510

Gävleborgs

7

..

..

220

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

20

Norrbottens

3

..

..

30

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

30

Götalands mellanbygder

2

..

..

70

Götalands norra slättbygder

8

..

..

200

Svealands slättbygder

17

..

..

560

Götalands skogsbygder

6

..

..

130

Mellersta Sveriges skogsb

30

1 030

5,2

830

Nedre Norrland

3

..

..

110

Övre Norrland

3

..

..

50

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2010

70

1 160

4,4

1 980

2009

63

1 380

3,6

1 830

2008

82

1 500

3,0

2 130

2007

80

1 550

4,8

2 640

2006

164

1 330

3,0

5 230

2005

176

1 440

2,6

5 520

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

1 440

.

3 470


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.