Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16b. Oljelin. Skörd 2010. Konventionell odling

16b. Oil flax. Harvest in 2010. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

19

..

..

880

Uppsala

34

1 080

3,7

1 370

Södermanlands

44

1 150

2,4

2 130

Östergötlands

120

1 360

2,1

6 940

Jönköpings

-

-

-

20

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

5

..

..

80

Gotlands

1

..

..

40

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

10

..

..

450

Hallands

9

..

..

180

Västra Götalands

74

1 450

3,1

4 350

Värmlands

3

..

..

70

Örebro

27

1 100

3,6

1 090

Västmanlands

26

930

5,0

1 190

Dalarnas

1

..

..

0

Gävleborgs

2

..

..

10

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

14

..

..

610

Götalands mellanbygder

8

..

..

150

Götalands norra slättbygder

184

1 400

1,8

10 770

Svealands slättbygder

153

1 080

1,7

6 590

Götalands skogsbygder

7

..

..

210

Mellersta Sveriges skogsb

9

..

..

530

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2010

375

1 270

1,3

18 790

2009

213

1 920

1,1

9 790

2008

79

1 530

2,9

3 240

2007

103

1 680

3,0

3 790

2006

179

1 430

2,0

8 220

2005

232

1 660

1,6

9 060

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

1 640

.

6 820


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.