Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17a. Matpotatis. Skörd 2010. Ekologisk odling

17a. Table potatoes. Harvest in 2010. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd red

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

3)

Andel av  total grödareal

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

0

4,2

..

..

..

Uppsala

5

..

..

30

10,7

..

..

..

Södermanlands

1

..

..

10

6,8

..

..

..

Östergötlands

5

..

..

30

1,7

..

..

..

Jönköpings

6

..

..

10

3,3

..

..

..

Kronobergs

2

..

..

10

6,2

..

..

..

Kalmar

6

..

..

30

6,7

..

..

..

Gotlands

10

..

..

160

17,1

..

..

..

Blekinge

4

..

..

20

16,6

..

..

..

Skåne

21

18 070

2,8

150

2,2

2 800

2,8

62

Hallands

2

..

..

20

1,0

..

..

..

Västra Götalands

20

14 530

4,4

90

3,4

1 400

4,4

48

Värmlands

5

..

..

20

3,7

..

..

..

Örebro

2

..

..

10

2,3

..

..

..

Västmanlands

-

-

-

0

3,1

..

..

..

Dalarnas

21

14 250

2,5

120

12,3

1 600

2,5

59

Gävleborgs

17

..

..

80

25,8

..

..

..

Västernorrlands

12

..

..

20

11,4

..

..

..

Jämtlands

5

..

..

20

11,2

..

..

..

Västerbottens

8

..

..

10

3,0

..

..

..

Norrbottens

9

..

..

20

3,9

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9

..

..

80

1,4

..

..

..

Götalands mellanbygder

28

15 570

2,4

270

5,7

4 300

2,4

54

Götalands norra slättbygder

9

..

..

80

1,9

..

..

..

Svealands slättbygder

9

..

..

50

3,7

..

..

..

Götalands skogsbygder

29

10 460

5,1

90

9,1

1 000

5,1

41

Mellersta Sveriges skogsb

21

13 260

1,9

100

12,1

1 400

1,9

61

Nedre Norrland

40

10 780

3,4

140

14,0

1 500

3,4

50

Övre Norrland

17

..

..

40

4,1

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

162

13 580

1,4

860

4,3

11 700

1,4

48

2009

162

12 140

1,8

930

4,7

11 200

1,8

41

2008

161

15 970

2,0

890

4,6

14 300

2,0

55

2007

170

13 280

1,3

790

4,3

10 500

1,3

50

2006

166

13 300

2,0

870

4,3

11 500

2,0

50

2005

162

11 200

2,7

960

4,4

10 800

2,7

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

13 180

.

890

.

11 700

.

.


1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling.