Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17b. Matpotatis. Skörd 2010. Konventionell odling

17b. Table potatoes. Harvest in 2010. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

110

Uppsala

16

..

..

240

Södermanlands

5

..

..

90

Östergötlands

54

32 280

1,7

1 790

Jönköpings

12

..

..

220

Kronobergs

9

..

..

90

Kalmar

19

..

..

450

Gotlands

24

30 170

2,6

790

Blekinge

10

..

..

90

Skåne

245

29 200

1,3

6 980

Hallands

70

31 190

3,3

2 110

Västra Götalands

78

30 020

1,2

2 690

Värmlands

26

24 980

1,2

450

Örebro

31

22 140

2,4

590

Västmanlands

1

..

..

50

Dalarnas

35

24 190

1,9

820

Gävleborgs

22

19 980

2,7

220

Västernorrlands

16

..

..

160

Jämtlands

10

..

..

130

Västerbottens

34

16 820

4,0

370

Norrbottens

29

16 980

1,3

540

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

195

30 410

1,8

5 540

Götalands mellanbygder

153

28 840

1,3

4 580

Götalands norra slättbygder

112

31 500

1,0

4 080

Svealands slättbygder

64

23 780

1,1

1 300

Götalands skogsbygder

56

25 430

2,5

920

Mellersta Sveriges skogsb

40

21 660

1,8

760

Nedre Norrland

64

21 530

2,8

870

Övre Norrland

63

16 910

1,8

930

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2010

747

28 010

0,7

18 980

2009

836

29 590

0,7

18 780

2008

817

29 140

0,7

18 700

2007

900

26 980

0,7

19 540

2006

948

26 780

0,8

19 350

2005

1 059

28 880

0,8

21 120

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

28 270

.

19 500


1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.