Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18a. Slåttervall. Första skörd 2010. Ekologisk odling

18a. Temporary grasses. First cut in 2010. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

12

..

..

..

..

..

..

Uppsala

14

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

22

2 930

9,9

8 990

7,7

26 300

12,6

Östergötlands

32

3 420

7,9

17 400

5,3

59 500

9,5

Jönköpings

13

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

12

..

..

..

..

..

..

Kalmar

14

..

..

..

..

..

..

Gotlands

10

..

..

..

..

..

..

Blekinge

2

..

..

..

..

..

..

Skåne

25

3 170

9,5

9 230

7,2

29 300

11,9

Hallands

23

2 760

10,5

4 390

7,5

12 100

12,9

Västra Götalands

87

2 820

3,7

39 960

3,1

112 800

4,8

Värmlands

35

3 080

6,2

16 390

4,2

50 500

7,5

Örebro

14

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

4

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

13

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

21

3 210

9,5

10 700

4,5

34 300

10,5

Västernorrlands

18

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

10

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

12

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

6

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

24

2 720

6,7

2 670

5,7

7 300

8,8

Götalands mellanbygder

30

3 430

6,1

16 150

4,2

55 400

7,4

Götalands norra slättbygder

55

3 100

5,8

20 050

4,4

86 900

7,3

Svealands slättbygder

77

3 040

5,2

40 480

3,5

123 100

6,3

Götalands skogsbygder

97

2 740

4,2

52 040

2,4

142 600

4,8

Mellersta Sveriges skogsb

48

2 950

5,3

25 080

3,6

74 100

6,4

Nedre Norrland

49

3 000

7,3

27 610

2,7

82 800

7,8

Övre Norrland

19

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

399

2 990

2,3

202 280

1,3

604 200

2,7

2009

403

2 740

5,5

203 480

1,3

557 300

5,6

2008

391

2 340

4,0

210 580

2,2

493 600

4,5

2007

412

2 760

2,5

222 820

1,6

613 800

2,9

2006

409

2 530

2,4

269 640

1,8

666 100

3,0

2005

405

2 780

2,5

259 130

1,9

719 600

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

2 630

.

233 130

.

610 100

.


 

Anm. Vattenhalt 16,5 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med andelen betesvall och ej utnyttjad vall.