Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18b. Slåttervall. Första skörd 2010. Konventionell odling

18b. Temporary grasses. First cut in 2010. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

18

..

..

..

Uppsala

24

4 180

5,5

26 160

Södermanlands

21

3 260

9,8

22 830

Östergötlands

32

3 850

7,1

36 390

Jönköpings

29

3 250

8,1

43 790

Kronobergs

29

4 110

7,7

27 290

Kalmar

33

3 860

6,9

52 150

Gotlands

21

4 400

8,1

27 660

Blekinge

14

..

..

..

Skåne

72

3 880

6,2

69 500

Hallands

30

3 640

8,0

32 490

Västra Götalands

75

3 190

5,8

96 190

Värmlands

23

3 100

9,8

29 360

Örebro

12

..

..

..

Västmanlands

8

..

..

..

Dalarnas

13

..

..

..

Gävleborgs

17

..

..

..

Västernorrlands

31

3 070

6,1

26 190

Jämtlands

11

..

..

..

Västerbottens

39

2 580

4,9

35 460

Norrbottens

11

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

40

3 970

7,8

32 720

Götalands mellanbygder

65

4 410

5,0

91 190

Götalands norra slättbygder

53

3 600

7,4

55 000

Svealands slättbygder

86

3 770

3,8

103 690

Götalands skogsbygder

168

3 410

3,5

207 800

Mellersta Sveriges skogsb

38

3 300

6,6

56 990

Nedre Norrland

59

3 360

5,0

73 100

Övre Norrland

54

2 720

5,5

59 770

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2010

563

3 560

1,8

683 860

2009

555

3 530

2,2

676 300

2008

523

2 780

3,2

650 740

2007

519

3 450

2,0

602 860

2006

499

3 190

2,0

533 040

2005

457

3 720

1,9

515 380

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

3 330

.

595 660


Anm. Vattenhalt 16,5 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med andelen betesvall och ej utnyttjad vall.