Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19a. Slåttervall. Återväxt och total inbärgad vallskörd 2010. Ekologisk odling

19a. Temporary grasses. Regrowth and total production in 2010. Organic farming

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel, procent

Total in­bärgad återväxt­skörd, ton  1, 2)

Medelfel, procent

Inbärgad vallskörd, kg/ha 1)

Ekol/konv hektarskörd, procent

Total inbärgad vallskörd, ton 1)

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

2 180

23,3

38 000

23,9

5 600

78

97 500

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

1 960

33,7

18 100

34,4

5 130

82

47 400

Hallands

2 230

18,1

9 800

19,6

4 990

71

21 900

Västra Götalands

2 260

8,1

90 300

8,7

5 080

85

203 100

Värmlands

1 150

16,6

18 900

17,1

4 230

99

69 300

Örebro

..

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 770

11,3

7 400

12,6

5 490

77

14 700

Götalands mellanbygder

2 090

18,6

33 800

19,1

5 530

73

89 200

Götalands norra slättbygder

3 040

11,7

85 100

12,6

6 140

81

172 100

Svealands slättbygder

1 290

10,0

52 300

10,6

4 330

80

175 400

Götalands skogsbygder

1 710

7,4

89 200

7,8

4 450

75

231 800

Mellersta Sveriges skogsb

1 090

17,7

27 400

18,0

4 050

83

101 500

Nedre Norrland

800

19,1

22 100

19,3

3 800

82

104 900

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

1 580

5,2

319 100

5,4

4 560

78

923 300

2009

1 690

5,5

343 800

5,6

4 430

76

901 100

2008

1 890

10,1

397 400

10,3

4 230

84

890 900

2007

1 000

6,5

222 600

6,7

3 750

70

836 400

2006

1 120

6,7

302 300

7,0

3 650

74

968 300

2005

960

8,2

248 600

8,4

3 740

67

968 200

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

1 330

.

302 940

.

3 960

.

913 000


 

Anm. Vattenhalt 16,5 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.