Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19b. Slåttervall. Återväxt och inbärgad vallskörd 2010. Konventionell odling

19b. Temporary grasses. Regrowth and total yield per hectare in 2010. Non-organic farming

 

Område

Återväxt,
hektar-

skörd,

kg/ha 1, 2)

Medel-

fel,

procent

Inbärgad vallskörd,

kg/ha 1, 2)

Län

 

 

 

Stockholms

..

..

..

Uppsala

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

Östergötlands

3 370

18,8

7 220

Jönköpings

2 100

16,5

5 350

Kronobergs

2 730

11,0

6 840

Kalmar

2 990

10,3

6 850

Gotlands

..

..

..

Blekinge

..

..

..

Skåne

2 370

11,4

6 260

Hallands

3 340

13,5

6 980

Västra Götalands

2 820

12,2

6 000

Värmlands

..

..

..

Örebro

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

Västerbottens

1 610

26,1

4 200

Norrbottens

..

..

..

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 200

12,8

7 170

Götalands mellanbygder

3 110

8,9

7 520

Götalands norra slättbygder

3 940

13,2

7 540

Svealands slättbygder

1 650

13,5

5 420

Götalands skogsbygder

2 500

7,0

5 920

Mellersta Sveriges skogsb

1 590

15,3

4 890

Nedre Norrland

1 290

14,2

4 650

Övre Norrland

1 680

18,6

4 400

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2010

2 310

4,3

5 870

2009

2 280

5,0

5 810

2008

2 280

5,9

5 060

2007

1 930

4,6

5 390

2006

1 770

5,0

4 960

2005

1 820

4,5

5 540

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

2 020

.

5 350


Anm. Vattenhalt 16,5 %.

1)  Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.