Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Slåttervall och betesvall. Ekologisk odling. Arealfördelning 2010, procent

20. Temporary grasses and grazings. Organic farming. Distribution of acreage in 2010, per cent

 

Område

Antal undersökta företag

Andel slåttervall av total vallareal, procent

Andel betesvall av total vallareal, procent

Andel ej utnyttj. vall av total vallareal, procent

Areal slåtter- och betesvall, hektar

Andel av total grödareal, procent 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15

..

..

..

..

..

Uppsala

17

..

..

..

..

..

Södermanlands

24

72,0

27,6

0,3

12 480

27,6

Östergötlands

34

81,0

18,7

0,3

21 460

29,9

Jönköpings

13

..

..

..

..

..

Kronobergs

12

..

..

..

..

..

Kalmar

14

..

..

..

..

..

Gotlands

12

..

..

..

..

..

Blekinge

2

..

..

..

..

..

Skåne

28

75,4

23,5

1,1

12 240

11,2

Hallands

25

76,1

23,5

0,4

5 770

12,2

Västra Götalands

94

73,9

22,9

3,2

54 040

29,0

Värmlands

36

75,5

23,9

0,5

21 700

33,8

Örebro

16

..

..

..

..

..

Västmanlands

4

..

..

..

..

..

Dalarnas

13

..

..

..

..

..

Gävleborgs

24

84,8

15,2

0,0

12 620

27,4

Västernorrlands

19

..

..

..

..

..

Jämtlands

13

..

..

..

..

..

Västerbottens

13

..

..

..

..

..

Norrbottens

7

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

28

73,9

21,8

4,3

3 620

7,0

Götalands mellanbygder

33

82,8

17,2

0,0

19 510

15,6

Götalands norra slättbygder

62

77,1

20,4

2,6

36 400

31,4

Svealands slättbygder

87

77,0

21,2

1,8

52 580

26,3

Götalands skogsbygder

98

79,7

19,3

1,0

65 320

20,1

Mellersta Sveriges skogsb

52

77,5

21,6

0,9

32 370

28,3

Nedre Norrland

52

82,3

17,5

0,2

33 550

27,9

Övre Norrland

23

89,6

5,0

5,4

11 100

13,1

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2010

435

79,5

19,1

1,4

254 440

22,4

2009

455

80,0

18,9

1,1

254 430

22,7

2008

468

78,9

19,6

1,5

266 760

23,9

2007

475

77,8

20,8

1,4

286 340

26,5

2006

472

75,0

23,7

1,3

359 730

34,1

2005

470

74,5

22,9

2,6

347 700

33,8


 

1)  Andel ekologisk areal (med miljöersättning för ekologisk odling) av total slåtter- och betesvallsareal.