Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Vårvete. Skörd 2010. Konventionell odling

2b. Spring wheat. Harvest in 2010. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

30

3 640

1,5

1 330

Uppsala

122

4 220

1,8

9 550

Södermanlands

70

4 040

1,8

3 630

Östergötlands

48

4 590

3,1

3 060

Jönköpings

10

..

..

170

Kronobergs

15

..

..

490

Kalmar

29

4 410

1,8

940

Gotlands

52

3 860

3,7

2 730

Blekinge

17

..

..

960

Skåne

136

5 110

1,3

8 640

Hallands

49

4 640

4,2

2 970

Västra Götalands

69

4 540

2,2

4 680

Värmlands

12

..

..

650

Örebro

84

4 410

1,9

6 770

Västmanlands

93

3 790

2,6

6 990

Dalarnas

10

..

..

490

Gävleborgs

11

..

..

640

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

2

..

..

20

Västerbottens

1

..

..

0

Norrbottens

1

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

149

5 060

1,5

9 100

Götalands mellanbygder

113

4 470

2,2

5 960

Götalands norra slättbygder

96

4 710

2,0

6 110

Svealands slättbygder

396

4 130

1,0

27 860

Götalands skogsbygder

62

4 120

3,2

3 040

Mellersta Sveriges skogsb

31

3 620

2,2

2 080

Nedre Norrland

12

..

..

520

Övre Norrland

2

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2010

861

4 350

0,7

54 740

2009

627

5 050

1,0

38 460

2008

656

4 480

1,0

39 400

2007

532

4 860

1,4

29 990

2006

628

4 300

0,9

35 780

2005

1 020

5 090

0,8

48 570

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

4 760

.

38 440


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.