Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2010

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

22. Cereals. Area harvested as green fodder in 2010

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Uppsala

30

2,0

 

60

4,1

 

..

..

Södermanlands

30

3,0

 

30

3,4

 

..

..

Östergötlands

40

1,4

 

80

5,5

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

..

..

 

..

..

 

..

..

Gotlands

10

1,7

 

..

..

 

..

..

Blekinge

..

..

 

-

-

 

..

..

Skåne

20

3,1

 

10

2,1

 

10

1,5

Hallands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Västra Götalands

20

0,6

 

150

4,3

 

60

7,6

Värmlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Örebro

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Västmanlands

20

2,0

 

20

1,5

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

0

0,0

 

10

2,1

Götalands mellanbygder

30

4,3

 

20

3,7

 

..

..

Götalands norra slättbygder

60

1,1

 

160

3,8

 

60

7,6

Svealands slättbygder

90

1,8

 

140

3,0

 

0

1,2

Götalands skogsbygder

70

4,8

 

30

3,5

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

90

8,0

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

260

1,8

 

550

4,6

 

100

4,7

2009

170

1,2

 

140

1,5

 

50

1,4

2008

70

0,6

 

250

2,5

 

10

0,4

2007

40

0,3

 

200

2,6

 

60

3,0

2006

100

0,8

 

160

2,3

 

60

2,0

2005

120

0,9

 

160

1,6

 

60

2,3


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)   Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2010

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

22 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2010

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

 

40

11,4

 

50

6,4

Uppsala

-

-

 

50

4,1

 

160

9,5

Södermanlands

-

-

 

50

4,9

 

110

7,3

Östergötlands

-

-

 

170

16,1

 

210

16,6

Jönköpings

-

-

 

80

7,9

 

280

31,2

Kronobergs

-

-

 

..

..

 

..

..

Kalmar

..

..

 

230

31,8

 

..

..

Gotlands

..

..

 

180

19,2

 

120

41,0

Blekinge

-

-

 

..

..

 

..

..

Skåne

..

..

 

110

7,7

 

120

24,4

Hallands

..

..

 

80

18,3

 

40

12,7

Västra Götalands

..

..

 

90

4,2

 

1370

12,7

Värmlands

..

..

 

30

2,1

 

590

17,6

Örebro

-

-

 

..

..

 

50

4,5

Västmanlands

-

-

 

..

..

 

130

5,8

Dalarnas

-

-

 

30

2,3

 

50

8,0

Gävleborgs

-

-

 

90

5,5

 

10

0,8

Västernorrlands

-

-

 

30

3,9

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

100

10,9

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

100

16,0

 

..

..

Norrbottens

-

-

 

40

6,8

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

50

6,2

 

10

2,7

Götalands mellanbygder

..

..

 

360

18,0

 

230

33,1

Götalands norra slättbygder

..

..

 

130

6,6

 

600

7,1

Svealands slättbygder

-

-

 

180

4,5

 

760

8,4

Götalands skogsbygder

..

..

 

530

17,6

 

1 310

28,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

190

10,0

 

520

17,1

Nedre Norrland

-

-

 

160

5,0

 

80

7,7

Övre Norrland

-

-

 

140

12,0

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

..

..

 

1 760

9,7

 

3 830

14,0

2009

20

11,6

 

1 510

8,9

 

2 760

8,4

2008

..

..

 

1 980

11,3

 

2 650

8,0

2007

..

..

 

1 500

9,5

 

1 710

5,9

2006

..

..

 

1 390

8,4

 

2 570

8,2

2005

..

..

 

2 060

9,5

 

3 060

9,1


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2010

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

22 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2010

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Majs

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

170

37,7

 

-

-

Uppsala

..

..

 

370

28,4

 

-

-

Södermanlands

..

..

 

370

52,4

 

..

..

Östergötlands

10

1,0

 

680

43,4

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

650

54,9

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

300

80,1

 

-

-

Kalmar

0

2,3

 

260

64,5

 

..

..

Gotlands

..

..

 

230

50,5

 

..

..

Blekinge

..

..

 

..

..

 

..

..

Skåne

40

7,6

 

890

59,2

 

..

..

Hallands

..

..

 

470

67,0

 

..

..

Västra Götalands

20

1,7

 

3 070

41,5

 

..

..

Värmlands

..

..

 

880

60,4

 

..

..

Örebro

..

..

 

370

49,2

 

..

..

Västmanlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Dalarnas

-

-

 

320

73,7

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

710

86,6

 

-

-

Västernorrlands

..

..

 

590

89,7

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

760

97,4

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

520

95,8

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

280

41,1

 

..

..

Götalands mellanbygder

40

10,1

 

950

62,5

 

..

..

Götalands norra slättbygder

20

1,9

 

2 510

41,0

 

..

..

Svealands slättbygder

70

10,4

 

1 630

39,4

 

..

..

Götalands skogsbygder

30

5,6

 

2 460

51,6

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

1 300

58,4

 

-

-

Nedre Norrland

..

..

 

2 020

92,1

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

900

97,3

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

170

5,2

 

12 110

54,0

 

410

100,0

2009

280

5,3

 

12 610

58,8

 

560

94,6

2008

150

3,6

 

10 780

61,7

 

460

90,5

2007

110

2,6

 

10 590

55,3

 

400

97,6

2006

470

10,0

 

11 700

64,1

 

.. 2

.. 2

2005

170

3,9

 

11 660

61,6

 

.. 2

.. 2


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2) 2007 är första året som majs ingår i skördestatistiken.