Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Spannmål totalt, ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder 2010

Hektar och procent total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

23. Total cereals, peas and field beans. Area harvested as green fodder in 2010

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Spannmål totalt 2)

 

Ärter

 

Åkerbönor

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

280

9,6

 

..

..

 

..

..

Uppsala

700

9,5

 

0

0,0

 

10

2,8

Södermanlands

610

11,3

 

..

..

 

30

8,9

Östergötlands

1 250

13,9

 

..

..

 

40

2,6

Jönköpings

1 030

32,0

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

590

49,2

 

-

-

 

..

..

Kalmar

770

31,5

 

..

..

 

..

..

Gotlands

620

24,7

 

..

..

 

..

..

Blekinge

80

21,1

 

-

-

 

-

-

Skåne

1 290

23,3

 

..

..

 

..

..

Hallands

620

26,1

 

..

..

 

..

..

Västra Götalands

4 800

16,3

 

30

3,6

 

20

0,6

Värmlands

1 540

22,3

 

..

..

 

..

..

Örebro

550

18,0

 

..

..

 

..

..

Västmanlands

290

4,9

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

390

13,9

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

850

23,4

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

710

43,5

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

860

48,6

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

740

53,7

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

390

43,2

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

370

10,9

 

..

..

 

..

..

Götalands mellanbygder

1 920

29,0

 

..

..

 

..

..

Götalands norra slättbygder

3 610

12,8

 

30

3,8

 

20

0,6

Svealands slättbygder

2 920

10,4

 

10

0,8

 

70

6,0

Götalands skogsbygder

4 480

28,7

 

..

..

 

50

7,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

2 100

23,0

 

..

..

 

..

..

Nedre Norrland

2 290

35,2

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

1 250

51,7

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

19 210

19,2

 

50

2,0

 

160

2,5

2009

18 110

17,4

 

60

2,1

 

0

0,6

2008

16 350

16,6

 

80

3,1

 

20

0,6

2007

14 630

16,0

 

10

20,4

 

20

0,6

2006

16 450

17,5

 

180

4,3

 

40

1,0

2005

17 300

16,5

 

100

1,8

 

160

3,6


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2) Från år 2007 inklusive majs.