Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

25. Cereals, dried pulses and oilseed crops in 2010. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

64

60

1

3

Uppsala

152

144

4

4

Södermanlands

117

109

2

6

Östergötlands

187

165

11

11

Jönköpings

71

70

1

0

Kronobergs

33

33

0

0

Kalmar

65

63

1

1

Gotlands

69

67

1

1

Blekinge

26

24

1

1

Skåne

131

127

3

1

Hallands

61

60

1

0

Västra Götalands

214

198

8

8

Värmlands

123

121

1

1

Örebro

77

74

1

2

Västmanlands

127

122

1

4

Dalarnas

73

63

3

7

Gävleborgs

82

76

1

5

Västernorrlands

54

51

2

1

Jämtlands

57

54

2

1

Västerbottens

55

54

1

0

Norrbottens

44

42

0

2

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

78

76

1

1

Götalands mellanbygder

180

174

4

2

Götalands norra slättbygder

276

253

11

12

Svealands slättbygder

577

548

9

20

Götalands skogsbygder

286

273

9

4

Mellersta Sveriges skogsbygder

199

181

6

12

Nedre Norrland

184

174

4

6

Övre Norrland

102

98

2

2

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2010

1 882

1 777

46

59

2009

1 877

1 798

51

28

2008

1 878

1 799

40

39

2007

1 869

1 806

36

27

2006

1 808

1 735

46

28

2005

1 603

1 539

31

33


1)  I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.