Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Matpotatis 2010. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

26. Table potatoes in 2010. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

1

1

0

Uppsala

6

6

0

Södermanlands

1

1

0

Östergötlands

7

6

1

Jönköpings

6

6

0

Kronobergs

2

2

0

Kalmar

7

7

0

Gotlands

14

13

1

Blekinge

4

4

0

Skåne

24

23

1

Hallands

3

3

0

Västra Götalands

24

24

0

Värmlands

5

5

0

Örebro

3

3

0

Västmanlands

0

0

0

Dalarnas

26

23

3

Gävleborgs

20

18

2

Västernorrlands

13

12

1

Jämtlands

5

5

0

Västerbottens

8

8

0

Norrbottens

11

11

0

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9

9

0

Götalands mellanbygder

34

32

2

Götalands norra slättbygder

14

14

0

Svealands slättbygder

10

10

0

Götalands skogsbygder

33

32

1

Mellersta Sveriges skogsbygder

27

24

3

Nedre Norrland

44

41

3

Övre Norrland

19

19

0

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2010

190

181

9

2009

190

176

14

2008

186

170

16

2007

186

176

10

2006

200

182

18

2005

200

184

16


1)  I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.