Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

class=MsoNormal>Gå till nästa tabell

 

27. Slåttervall och betesvall 2010. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

27. Temporary grasses and grazings in 2010. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

18

16

2

Uppsala

17

17

0

Södermanlands

28

24

4

Östergötlands

40

34

6

Jönköpings

16

13

3

Kronobergs

14

13

1

Kalmar

16

14

2

Gotlands

15

15

0

Blekinge

3

2

1

Skåne

31

29

2

Hallands

27

25

2

Västra Götalands

100

95

5

Värmlands

41

37

4

Örebro

19

16

3

Västmanlands

6

4

2

Dalarnas

16

13

3

Gävleborgs

29

24

5

Västernorrlands

21

19

2

Jämtlands

16

13

3

Västerbottens

18

14

4

Norrbottens

8

7

1

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

31

28

3

Götalands mellanbygder

38

36

2

Götalands norra slättbygder

67

62

5

Svealands slättbygder

98

88

10

Götalands skogsbygder

112

101

11

Mellersta Sveriges skogsbygder

60

53

7

Nedre Norrland

63

52

11

Övre Norrland

30

24

6

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2010

499

444

55

2009

500

461

39

2008

526

483

43

2007

527

441

86

2006

521

448

73

2005

525

442

83


1)  I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.