Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Höstråg. Skörd 2010. Ekologisk odling

3a. Winter rye. Harvest in 2010. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

40

13,7

..

..

..

Uppsala

6

..

..

100

9,7

..

..

..

Södermanlands

12

..

..

110

12,3

..

..

..

Östergötlands

7

..

..

170

6,1

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

10

86,9

..

..

-

Kronobergs

3

..

..

20

35,1

..

..

..

Kalmar

4

..

..

60

8,5

..

..

..

Gotlands

2

..

..

30

5,9

..

..

..

Blekinge

2

..

..

10

6,6

..

..

..

Skåne

24

3 350

3,8

430

3,8

1 400

3,8

55

Hallands

12

..

..

100

34,4

..

..

..

Västra Götalands

23

1 960

8,3

760

18,3

1 500

10,6

37

Värmlands

4

..

..

80

14,7

..

..

..

Örebro

5

..

..

70

8,5

..

..

..

Västmanlands

2

..

..

20

11,7

..

..

..

Dalarnas

3

..

..

20

6,0

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

10

7,2

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

22

3 650

2,1

310

5,5

1 100

2,2

57

Götalands mellanbygder

14

..

..

250

3,8

..

..

..

Götalands norra slättbygder

26

1 910

8,1

780

12,2

1 500

10,3

39

Svealands slättbygder

26

1 770

4,2

360

10,1

600

4,2

46

Götalands skogsbygder

14

..

..

210

17,3

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

8

..

..

140

17,8

..

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

0

12,2

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

111

2 120

4,2

2 040

8,5

4 300

4,9

41

2009

172

2 750

2,8

3 210

8,8

8 800

2,8

44

2008

139

3 050

2,4

2 550

9,3

7 800

2,4

47

2007

110

3 020

1,4

1 880

7,6

5 700

2,0

52

2006

153

2 480

2,9

2 920

12,6

7 300

3,0

47

2005

121

3 060

2,0

2 740

12,8

8 400

2,3

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

2 870

.

2 660

.

7 600

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1101. Areal skördad som grönfoder ingår ej.