Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Höstråg. Skörd 2010. Konventionell odling

3b. Winter rye. Harvest in 2010. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

250

Uppsala

17

..

..

940

Södermanlands

17

..

..

790

Östergötlands

47

4 450

3,7

2 650

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

2

..

,,

40

Kalmar

24

3 990

4,8

620

Gotlands

12

..

..

570

Blekinge

4

..

..

130

Skåne

146

6 140

1,6

10 800

Hallands

5

..

..

180

Västra Götalands

39

5 300

4,3

3 310

Värmlands

6

..

..

480

Örebro

17

..

..

780

Västmanlands

5

..

..

150

Dalarnas

11

..

..

310

Gävleborgs

3

..

..

80

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

90

6 380

1,8

5 240

Götalands mellanbygder

87

5 420

2,8

6 420

Götalands norra slättbygder

79

4 900

3,1

5 520

Svealands slättbygder

65

3 810

3,0

3 210

Götalands skogsbygder

20

4 650

5,9

1 030

Mellersta Sveriges skogsb

19

..

..

630

Nedre Norrland

2

..

..

30

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2010

362

5 190

1,4

22 080

2009

492

6 260

1,1

33 360

2008

447

6 490

1,0

24 950

2007

372

5 830

1,1

22 720

2006

378

5 310

1,4

20 350

2005

450

5 480

1,8

18 510

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

5 870

.

23 980


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.