Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Höstkorn. Skörd 2010. Konventionell odling

4b. Winter barley. Harvest in 2010. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

40

Uppsala

1

..

..

50

Södermanlands

5

..

..

250

Östergötlands

24

4 190

6,0

1 440

Jönköpings

1

..

..

40

Kronobergs

1

..

..

30

Kalmar

58

3 940

5,3

3 330

Gotlands

52

3 550

4,3

2 830

Blekinge

17

..

..

390

Skåne

86

5 450

2,1

6 460

Hallands

20

5 340

4,0

490

Västra Götalands

44

5 130

3,2

1 950

Värmlands

-

-

-

30

Örebro

4

..

..

230

Västmanlands

1

..

..

60

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

73

5 610

1,9

4 150

Götalands mellanbygder

139

4 180

3,0

8 540

Götalands norra slättbygder

63

4 760

3,7

3 150

Svealands slättbygder

12

..

..

620

Götalands skogsbygder

27

4 160

4,8

970

Mellersta Sveriges skogsb

1

..

..

80

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2010

315

4 650

1,7

17 550

2009

363

5 590

1,6

17 960

2008

229

5 650

1,6

10 270

2007

184

5 320

2,0

8 220

2006

120

4 750

3,6

5 620

2005

116

5 800

2,1

5 310

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

5 420

.

9 480


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.