Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

JO 16 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Vårkorn. Skörd 2010. Ekologisk odling

5a. Spring barley. Harvest in 2010. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

20

2 340

4,1

280

3,4

700

5,0

73

Uppsala

53

2 550

2,0

1 150

3,9

2 900

2,6

65

Södermanlands

30

1 220

5,3

890

7,8

1 100

5,3

39

Östergötlands

39

2 410

4,6

900

6,4

2 200

9,6

59

Jönköpings

31

2 610

3,4

870

16,5

2 300

4,1

76

Kronobergs

10

..

..

160

8,9

..

..

67

Kalmar

29

1 860

4,4

490

5,7

900

12,4

63

Gotlands

36

1 740

5,3

760

5,3

1 300

7,1

55

Blekinge

11

..

..

90

2,8

..

..

63

Skåne

53

3 340

1,0

1 260

1,9

4 200

3,2

61

Hallands

19

..

..

380

2,0

..

..

71

Västra Götalands

44

2 700

4,3

1 970

5,7

5 300

5,2

60

Värmlands

28

1 570

6,3

1 200

10,9

1 900

6,3

52

Örebro

15

..

..

310

2,4

..

..

57

Västmanlands

18

..

..

410

2,4

..

..

49

Dalarnas

36

1 480

7,5

1 140

12,5

1 700

7,5

59

Gävleborgs

37

1 640

8,0

1 560

16,6

2 600

8,2

70

Västernorrlands

22

1 980

4,2

690

21,9

1 400

4,7

79

Jämtlands

18

..

..

810

41,2

..

..

88

Västerbottens

22

2 040

4,8

520

6,5

1 100

4,9

85

Norrbottens

23

2 310

3,2

500

12,4

1 200

3,8

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

27

3 580

1,8

710

1,2

2 500

1,8

64

Götalands mellanbygder

85

2 190

2,6

1 640

4,0

3 600

4,5

55

Götalands norra slättbygder

56

2 740

3,7

1 880

5,1

5 100

5,0

60

Svealands slättbygder

151

1 960

2,2

3 860

4,6

7 600

2,3

55

Götalands skogsbygder

96

2 590

3,1

2 490

8,8

6 500

4,8

71

Mellersta Sveriges skogsb

56

1 480

5,6

1 710

9,8

2 500

5,9

56

Nedre Norrland

78

1 880

4,2

3 000

20,8

5 600

4,3

76

Övre Norrland

45

2 170

2,9

1 040

8,5

2 300

3,1

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

594

2 210

1,3

16 310

5,6

36 000

1,6

55

2009

568

2 690

1,2

15 420

4,5

41 500

1,6

57

2008

593

2 660

1,8

15 510

4,0

41 300

2,7

63

2007

553

2 610

2,1

14 320

4,6

37 400

2,8

58

2006

495

2 060

1,9

15 290

5,1

31 500

2,4

56

2005

479

2 300

2,1

19 610

5,4

45 200

2,8

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20052009

.

2 460

.

16 030

.

39 400

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1101. Areal skördad som grönfoder ingår ej.