Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2011

1. Winter wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2011

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

95

3 870

2,6

13 330

51 500

2,6

Uppsala

213

3 900

1,6

30 430

118 700

1,6

Södermanlands

162

4 700

2,3

24 120

113 300

2,3

Östergötlands

269

5 560

1,2

52 620

292 500

1,2

Jönköpings

19

..

..

1 420

..

..

Kronobergs

19

..

..

610

..

..

Kalmar

131

4 840

2,8

11 010

53 200

2,8

Gotlands

118

3 990

2,8

9 730

38 800

2,8

Blekinge

45

5 860

4,9

2 860

16 800

4,9

Skåne

496

7 470

0,6

98 770

737 600

0,6

Hallands

77

5 710

2,5

8 440

48 200

2,6

Västra Götalands

345

5 220

1,4

62 330

325 200

1,4

Värmlands

46

3 910

4,9

3 110

12 200

4,9

Örebro

107

4 490

2,4

11 920

53 500

2,4

Västmanlands

122

4 500

2,4

16 200

72 800

2,4

Dalarnas

34

4 990

3,0

1 850

9 200

3,0

Gävleborgs

19

..

..

680

..

..

Västernorrlands

2

..

..

90

..

..

Jämtlands

1

..

..

20

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

441

7 500

0,7

84 580

634 400

0,7

Götalands mellanbygder

355

5 690

1,5

40 380

229 700

1,5

Götalands norra slättbygder

545

5 460

0,9

105 790

577 300

0,9

Svealands slättbygder

724

4 250

1,0

97 280

413 600

1,0

Götalands skogsbygder

156

4 800

4,1

13 360

64 100

4,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

88

4 470

3,3

7 670

34 300

3,3

Nedre Norrland

11

..

..

440

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

2 320

5 630

0,6

349 500

1 965 800

0,6

2010

2 222

5 660

0,5

330 760

1 873 100

0,5

2009

2 237

6 310

0,5

326 330

2 060 100

0,5

2008

2 244

6 440

0,5

311 470

2 004 600

0,5

2007

2 223

6 460

0,4

322 990

2 087 800

0,4

2006

2 252

5 660

0,6

317 400

1 795 200

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

6 110

.

321 790

1 964 200

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.