Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2011

10. Peas. Yield per hectare, crop area and total production in 2011

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

23

2 550

3,4

950

2 400

3,4

Uppsala

63

2 560

3,8

2 210

5 700

3,8

Södermanlands

28

3 070

6,2

770

2 400

9,1

Östergötlands

66

3 660

2,5

2 570

9 400

2,5

Jönköpings

1

..

..

30

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

30

3 190

4,2

780

2 500

5,5

Gotlands

36

3 210

4,8

1 150

3 700

7,3

Blekinge

3

..

..

40

..

..

Skåne

14

..

..

880

..

..

Hallands

12

..

..

360

..

..

Västra Götalands

74

1 810

6,0

2 870

5 200

6,2

Värmlands

22

1 810

10,9

510

900

10,9

Örebro

35

3 450

3,6

1 050

3 600

3,6

Västmanlands

36

2 560

5,0

1 310

3 400

4,9

Dalarnas

17

..

..

330

..

..

Gävleborgs

7

..

..

80

..

..

Västernorrlands

-

..

..

0

..

..

Jämtlands

-

..

..

0

..

..

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

21

2 310

10,9

740

1 700

10,9

Götalands mellanbygder

70

3 180

3,2

2 320

7 300

4,5

Götalands norra slättbygder

125

2 730

3,7

4 960

13 500

3,7

Svealands slättbygder

201

2 670

2,1

6 500

17 400

2,3

Götalands skogsbygder

15

..

..

500

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

34

2 190

11,2

820

1 800

11,2

Nedre Norrland

2

..

..

30

..

..

Övre Norrland

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

469

2 690

1,8

15 890

42 800

1,9

2010

612

2 390

1,6

22 600

54 000

1,6

2009 

500

3 000

1,5

16 300

48 900

1,6

2008

363

2 720

2,1

10 710

29 100

2,4

2007

419

2 850

1,7

13 340

38 000

1,8

2006

586

2 630

1,4

19 320

50 800

1,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

2 720

.

16 450

44 200

.


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.