Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2011

11. Field beans. Yield per hectare, crop area and total production in 2011

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

170

..

..

Uppsala

10

..

..

620

..

..

Södermanlands

23

3 030

4,3

900

2 700

4,3

Östergötlands

60

3 470

3,3

4 000

13 800

3,3

Jönköpings

1

..

..

60

..

..

Kronobergs

2

..

..

10

..

..

Kalmar

7

..

..

170

..

..

Gotlands

3

..

..

130

..

..

Blekinge

-

..

..

0

..

..

Skåne

21

3 690

5,1

1 060

3 900

5,1

Hallands

11

..

..

540

..

..

Västra Götalands

102

3 470

3,0

6 860

23 800

3,2

Värmlands

9

..

..

440

..

..

Örebro

9

..

..

380

..

..

Västmanlands

10

..

..

550

..

..

Dalarnas

1

..

..

0

..

..

Gävleborgs

2

..

..

20

..

..

Västernorrlands

1

..

..

10

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

26

3 810

3,4

1 110

4 200

3,4

Götalands mellanbygder

9

..

..

390

..

..

Götalands norra slättbygder

137

3 480

2,3

9 610

33 400

2,3

Svealands slättbygder

64

2 920

3,0

2 940

8 600

3,0

Götalands skogsbygder

29

3 070

4,4

1 410

4 300

6,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

11

..

..

450

..

..

Nedre Norrland

2

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

278

3 330

1,8

15 920

53 000

1,9

2010

233

2 380

2,8

13 050

31 100

2,9

2009

137

3 280

2,3

7 970

26 100

2,4

2008

124

2 190

5,2

6 280

13 700

5,2

2007

115

2 100

4,3

5 360

11 300

4,4

2006

117

2 130

3,4

6 120

13 000

3,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

2 420

.

7 760

19 000

.


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.