Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2011

13. Spring rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2011

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

59

1 920

2,7

2 800

5 400

2,7

Uppsala

135

2 100

1,4

7 440

15 600

1,4

Södermanlands

77

2 250

1,3

3 840

8 700

1,3

Östergötlands

80

2 000

2,2

3 790

7 600

2,2

Jönköpings

5

..

..

70

..

..

Kronobergs

5

..

..

30

..

..

Kalmar

10

..

..

300

..

..

Gotlands

44

2 170

2,5

1 330

2 900

2,5

Blekinge

9

..

..

120

..

..

Skåne

41

1 930

5,4

1 440

2 800

5,3

Hallands

40

1 950

3,2

1 230

2 400

3,2

Västra Götalands

132

1 880

2,7

6 340

11 900

2,7

Värmlands

29

2 020

1,6

890

1 800

1,7

Örebro

65

2 210

2,2

2 840

6 300

2,2

Västmanlands

78

2 160

1,4

3 460

7 500

1,4

Dalarnas

9

..

..

180

..

..

Gävleborgs

2

..

..

20

..

..

Västernorrlands

-

..

..

10

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

61

1 940

3,0

1 820

3 500

3,0

Götalands mellanbygder

60

2 160

4,2

1 900

4 100

4,1

Götalands norra slättbygder

172

1 940

2,0

8 460

16 400

2,0

Svealands slättbygder

431

2 120

0,8

20 720

43 900

0,8

Götalands skogsbygder

64

1 910

6,0

2 000

3 800

6,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

32

2 020

3,0

1 200

2 400

3,0

Nedre Norrland

-

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

820

2 050

0,8

36 110

74 000

0,8

2010

728

1 520

1,0

35 680

54 100

1,0

2009

649

1 880

1,0

29 220

54 900

1,0

2008

618

1 980

1,0

34 330

48 200

1,0

2007

729

1 910

0,8

32 980

63 000

0,8

2006

764

1 700

0,9

34 990

59 700

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

1 800

.

33 440

56 000

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.