Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Oljelin. Hektarskörd, areal och totalskörd 2011

16. Oil flax. Yield per hectare, crop area and total production in 2011

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

550

..

..

Uppsala

19

..

..

710

..

..

Södermanlands

30

1 500

2,2

1 210

1 800

2,2

Östergötlands

121

1 830

1,6

6 680

12 200

1,6

Jönköpings

1

..

..

60

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

6

..

..

150

..

..

Gotlands

-

..

..

20

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

6

..

..

340

..

..

Hallands

7

..

..

150

..

..

Västra Götalands

69

1 240

2,7

3 610

4 500

2,7

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

14

..

..

470

..

..

Västmanlands

10

..

..

660

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

2

..

..

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11

..

..

420

..

..

Götalands mellanbygder

6

..

..

220

..

..

Götalands norra slättbygder

180

1 650

1,7

9 820

16 200

1,7

Svealands slättbygder

80

1 380

1,6

3 560

4 900

3,6

Götalands skogsbygder

8

..

..

200

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

7

..

..

400

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

292

1 570

1,4

14 620

23 000

1,6

2010

383

1 250

1,5

18 960

23 600

1,7

2009

215

1 900

1,2

9 910

18 900

1,3

2008

82

1 520

2,9

3 530

5 400

2,9

2007

113

1 560

3,3

4 320

6 700

3,3

2006

190

1 370

2,3

8 690

11 900

2,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

1 520

.

9 080

13 300

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.