Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2011

17. Cereals harvested green (excluding green maize). Yield per hectare, crop area and total production in 2011

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

13

..

..

370

..

..

Uppsala

17

..

..

1 110

..

..

Södermanlands

18

..

..

780

..

..

Östergötlands

26

10 400

9,5

1 870

19 500

25,1

Jönköpings

28

6 590

21,9

2 340

15 400

26,1

Kronobergs

34

7 870

11,1

1 370

10 800

17,8

Kalmar

45

6 560

9,2

2 320

15 200

16,4

Gotlands

14

..

..

780

..

..

Blekinge

8

..

..

280

..

..

Skåne

41

9 090

9,4

3 140

28 600

19,8

Hallands

21

9 440

18,0

2 140

20 200

29,6

Västra Götalands

74

13 660

9,3

6 780

92 600

16,4

Värmlands

31

9 200

8,4

1 870

17 200

24,0

Örebro

10

..

..

1 320

..

..

Västmanlands

3

..

..

180

..

..

Dalarnas

12

..

..

1 270

..

..

Gävleborgs

35

7 244

7,0

1 560

11 300

17,0

Västernorrlands

45

5 040

9,6

1 870

9 400

15,3

Jämtlands

62

8 010

6,4

1 750

14 000

10,9

Västerbottens

71

7 290

8,3

2 920

21 300

11,4

Norrbottens

36

6 520

10,4

1 090

7 100

15,5

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

17

..

..

1 470

..

..

Götalands mellanbygder

70

8 600

7,6

3 810

32 800

14,1

Götalands norra slättbygder

69

14 610

9,9

5 350

78 200

17,0

Svealands slättbygder

70

9 150

6,0

3 830

35 000

17,6

Götalands skogsbygder

128

8 060

8,2

9 740

78 500

13,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

44

6 970

16,2

3 190

22 200

20,3

Nedre Norrland

126

6 700

5,4

5 220

35 000

10,3

Övre Norrland

120

7 120

6,5

4 350

31 000

9,0

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

644

9 120

4,0

36 870

336 200

6,3

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).