Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2011

18. Green maize. Yield per hectare, crop area and total production in 2011

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

50

..

..

Uppsala

4

..

..

130

..

..

Södermanlands

2

..

..

90

..

..

Östergötlands

12

..

..

640

..

..

Jönköpings

3

..

..

120

..

..

Kronobergs

3

..

..

50

..

..

Kalmar

61

23 460

7,0

3 330

78 200

7,2

Gotlands

31

41 890

5,1

1 640

68 700

6,3

Blekinge

15

..

..

480

..

..

Skåne

51

30 340

7,6

4 100

124 500

9,9

Hallands

18

..

..

1 480

..

..

Västra Götalands

16

..

..

1 310

..

..

Värmlands

2

..

..

60

..

..

Örebro

4

..

..

200

..

..

Västmanlands

1

..

..

50

..

..

Dalarnas

-

..

..

-

..

..

Gävleborgs

1

..

..

0

..

..

Västernorrlands

1

..

..

0

..

..

Jämtlands

-

..

..

-

..

..

Västerbottens

-

..

..

-

..

..

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

32

28 210

9,2

2 050

57 800

13,3

Götalands mellanbygder

115

30 780

5,0

7 240

222 900

5,3

Götalands norra slättbygder

19

..

..

1 180

..

..

Svealands slättbygder

17

..

..

580

..

..

Götalands skogsbygder

43

26 040

7,7

2 550

66 300

7,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

2

..

..

120

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

0

..

..

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

229

30 520

3,5

13 740

419 500

4,1

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).