Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2011

19. Annual plants harvested green (excluding cereals harvested green). Yield per hectare, crop area and total production in 2011

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

60

..

..

Uppsala

4

..

..

210

..

..

Södermanlands

3

..

..

220

..

..

Östergötlands

2

..

..

550

..

..

Jönköpings

8

..

..

2 370

..

..

Kronobergs

9

..

..

870

..

..

Kalmar

8

..

..

2 530

..

..

Gotlands

2

..

..

220

..

..

Blekinge

1

..

..

110

..

..

Skåne

8

..

..

1 150

..

..

Hallands

3

..

..

200

..

..

Västra Götalands

7

..

..

2 420

..

..

Värmlands

1

..

..

20

..

..

Örebro

4

..

..

40

..

..

Västmanlands

4

..

..

60

..

..

Dalarnas

,

..

..

50

..

..

Gävleborgs

5

..

..

340

..

..

Västernorrlands

1

..

..

90

..

..

Jämtlands

5

..

..

190

..

..

Västerbottens

6

..

..

260

..

..

Norrbottens

1

..

..

30

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5

..

..

210

..

..

Götalands mellanbygder

11

..

..

1 790

..

..

Götalands norra slättbygder

5

..

..

790

..

..

Svealands slättbygder

17

..

..

550

..

..

Götalands skogsbygder

27

4 830

27,4

7 520

36 300

30,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

4

..

..

250

..

..

Nedre Norrland

10

..

..

520

..

..

Övre Norrland

8

..

..

360

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

87

11 980

20,2

11 990

143 600

27,4

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).