Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2011

2. Spring wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2011

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

34

3 430

3,7

1 520

5 200

3,7

Uppsala

126

3 210

2,7

10 070

32 400

2,7

Södermanlands

84

3 950

2,8

4 270

16 900

3,9

Östergötlands

75

4 060

4,1

3 960

16 100

5,2

Jönköpings

13

..

..

470

..

..

Kronobergs

30

4 250

4,0

740

3 100

4,0

Kalmar

31

4 510

3,8

1 400

6 300

5,3

Gotlands

65

4 450

3,9

3 360

14 900

4,2

Blekinge

20

5 690

3,7

1 170

6 700

3,7

Skåne

120

5 370

1,5

7 230

38 800

1,5

Hallands

56

3 390

17,0

3 890

13 200

17,0

Västra Götalands

135

3 610

3,0

9 110

32 900

3,2

Värmlands

35

3 990

2,8

2 140

8 500

2,8

Örebro

92

4 850

1,9

7 380

35 800

1,9

Västmanlands

88

3 520

2,5

6 470

22 800

2,5

Dalarnas

28

3 290

3,7

1 340

4 400

4,5

Gävleborgs

26

3 690

3,6

880

3 200

4,2

Västernorrlands

1

..

..

0

..

..

Jämtlands

4

..

..

20

..

..

Västerbottens

5

..

..

160

..

..

Norrbottens

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

138

5 100

2,7

7 870

40 200

2,7

Götalands mellanbygder

125

4 620

2,7

7 180

33 100

2,9

Götalands norra slättbygder

167

3 950

2,3

10 040

39 700

2,4

Svealands slättbygder

428

3 840

1,3

30 210

116 100

1,4

Götalands skogsbygder

109

3 010

11,9

5 700

17 200

11,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

75

3 400

3,5

3 780

12 900

3,6

Nedre Norrland

21

3 820

3,7

650

2 500

6,1

Övre Norrland

6

..

..

150

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

1 069

3 980

1,4

65 560

260 900

1,5

2010

1 012

4 070

0,8

66 370

269 900

1,0

2009

773

4 570

1,2

47 710

217 800

1,2

2008

828

4 030

1,1

49 070

197 600

1,2

2007

672

4 470

1,3

37 530

167 900

1,5

2006

754

4 030

0,9

42 750

172 200

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

4 230

.

48 690

205 100

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.