Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2011

20. Table potatoes. Yield per hectare, crop area and total production in 2011

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

..

110

..

..

Uppsala

17

..

..

..

260

..

..

Södermanlands

3

..

..

..

80

..

..

Östergötlands

66

39 900

36 190

1,1

1 890

68 300

1,1

Jönköpings

11

..

..

..

210

..

..

Kronobergs

9

..

..

..

70

..

..

Kalmar

17

..

..

..

500

..

..

Gotlands

31

30 000

27 610

3,8

910

25 200

3,8

Blekinge

12

..

..

..

130

..

..

Skåne

278

32 790

30 720

1,1

7 370

226 600

1,1

Hallands

74

35 300

32 710

2,3

2 010

65 900

2,3

Västra Götalands

98

30 900

27 990

1,7

2 860

80 000

1,7

Värmlands

28

28 910

25 920

4,9

490

12 600

4,9

Örebro

27

34 960

31 840

1,6

580

18 300

1,6

Västmanlands

1

..

..

..

50

..

..

Dalarnas

61

32 500

28 440

1,5

1 020

28 900

1,5

Gävleborgs

30

19 110

16 790

1,9

250

4 200

1,9

Västernorrlands

21

21 050

18 330

11,4

160

2 800

11,4

Jämtlands

12

..

..

..

140

..

..

Västerbottens

41

23 340

18 700

2,7

380

7 100

2,7

Norrbottens

36

16 200

13 120

1,8

580

7 600

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

206

35 060

32 750

1,3

5 510

180 400

1,3

Götalands mellanbygder

186

31 210

29 140

1,2

5 040

146 800

1,2

Götalands norra slättbygder

136

35 280

32 000

1,0

4 240

135 500

1,0

Svealands slättbygder

68

30 720

27 720

2,1

1 320

36 700

2,1

Götalands skogsbygder

61

27 650

25 110

3,7

1 080

27 200

3,7

Mell Sveriges skogsbygder

54

29 140

25 740

2,8

880

22 700

2,8

Nedre Norrland

89

26 670

23 260

2,8

1 000

23 200

2,8

Övre Norrland

79

19 080

15 370

1,4

980

15 000

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2011

879

31 810

29 130

0,6

20 050

584 000

0,6

2010

815

29 880

27 360

0,7

19 840

542 900

0,7

2009

910

31 450

28 850

0,7

19 710

568 500

0,7

2008

886

31 200

28 490

0,7

19 590

558 200

0,7

2007

974

28 850

26 300

0,8

20 330

534 700

0,8

2006

1 023

28 430

25 990

0,7

20 210

525 300

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

29 960

27 400

.

19 940

545 900

.


 

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.