Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2011

21. Potatoes for processing of starch. Yield per hectare, crop area and total production in 2011

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

-

..

..

..

0

..

..

Östergötlands

-

..

..

..

10

..

..

Jönköpings

-

..

..

..

0

..

..

Kronobergs

1

..

..

..

10

..

..

Kalmar

26

41 110

40 940

1,1

760

31 000

1,1

Gotlands

-

..

..

..

10

..

..

Blekinge

39

37 960

37 800

2,9

2 440

92 100

2,9

Skåne

95

40 030

39 870

1,3

4 260

169 700

1,3

Hallands

-

..

..

..

20

..

..

Västra Götalands

5

..

..

..

120

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

-

Örebro

-

..

..

..

0

..

..

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

..

..

..

10

..

..

Gävleborgs

-

..

..

..

0

..

..

Västernorrlands

-

..

..

..

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

..

0

..

..

Norrbottens

1

..

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

17

..

..

..

770

..

..

Götalands mellanbygder

129

39 260

39 100

1,4

6 020

235 500

1,4

Götalands norra slättbygder

5

..

..

..

120

..

..

Svealands slättbygder

-

..

..

..

0

..

..

Götalands skogsbygder

15

..

..

..

690

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

-

..

..

..

10

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

..

0

..

..

Övre Norrland

1

..

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2011

167

39 280

39 130

1,2

7 620

298 000

1,2

2010

153

37 290

37 140

1,2

7 360

273 400

1,2

2009

157

40 060

39 900

1,4

7 250

289 400

1,4

2008

159

40 610

40 440

1,2

7 290

295 000

1,2

2007

169

31 790

31 660

2,3

8 030

254 300

2,3

2006

162

31 820

31 690

1,9

7 970

252 500

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2006–2010

.

36 310

36 170

.

7 580

272 900

.


 

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Reducerad för rötskadade knölar.